Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van onze laatste nieuwsberichten. Voor vragen met betrekking tot deze berichten kunt u contact met ons opnemen.

In de nieuwsbrief van Vereniging Eigen Huis is een artikel opgenomen over het verzilveren van de overwaarde, waarin Lommerhuizen als beste deal genoemd wordt.

Nieuwsbrief januari 2016 Vereniging Eigen Huis

Overwaarde van het huis opnemen

Voor ouderen met een beperkt persioen zijn er diverse mogelijkheden om de overwaarde te benutten.

Wat is overwaarde?

Er is sprake van overwaarde, als de woning meer waard is dan de hypotheek die er op rust. Wanneer de hypotheek lager is dan circa 50 à 60 % van de woningwaarde, is sprake van ruime overwaarde. Dan willen banken vaak wel extra geld uitlenen, met de woning als onderpand. Dergelijke leningen worden ool wel "verzilverproducten"genoemd. Met zo'n  lening kunnen ouderen hun woning levensloopbestendig maken, hun kinderen helpen of het inkomen aanvullen.

Als alternatief voor een lening bij de bank kunt u ook denken aan het verkopen en terughuren van de woning. Het stroomschema geeft globaal aan welk verzilverproduct voor u het meest geschikt is.

Actuele ontwikkelingen

In 2015 zijn er drie verzilverproducten op de markt gekomen, vooral in de categorie "verkoop en terughuren": het Zilver Wonen Fonds, Verzilvermijvast en Lommerhuizen. Dit zijn drie relatief nieuwe aanbieders, waar investeerders achter zitten. Van deze aanbieders biedt Lommerhuizen de beste deal...

> lees verder

Lommerhuizen, 28 mei 2014

Bekijk onze nieuwste nieuwsbrief! Met veel informatie over de zorg! Hoe vraag je zorg aan? En wat voor zorg kunt u eigenlijk verwachten?

De zorg
Deze maand bespreken we de zorg. Veel van onze klanten hebben we wel eens over nagedacht hoe zij dit zouden regelen als het moment daar is. Sommigen zijn al bezig met het treffen van voorbereidingen en anderen hebben al jaren dagelijks met zorg te maken. (...) Wij maken regelmatig mee dat het geld dat vrijkomt uit de verkoop van de woning, deels of volledig wordt aangewend voor het inkopen van zorg, dan wel voor het maken van een desbetreffend spaarpotje voor in de toekomst...
> lees verder


Lommerhuizen, 28 april 2014

Onze nieuwsbrief is weer verzonden!  
Niet ontvangen? Lees snel hier! Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Onderaan de pagina kunt u zich inschrijven!

Lommerhuizen
Al vier jaar is Lommerhuizen hard aan de weg aan het timmeren om de maatschappij te activeren. Van vele kanten wordt er meer en meer bezuinigd en gekort, vooral op het gebied van zorg, pensioen en wonen, waar voornamelijk gepensioneerde de dupe van zijn. Er moet actie worden ondernomen om mensen de mogelijkheid te bieden in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen...
> lees verder

 

Lommerhuizen, 28 maart 2014

Hierbij de nieuwe nieuwsbrief voor maart 2014!

Erf- en schenkingsrecht
Er heersen een hoop onzekerheden over het erf- en schenkingsrecht. Iedereen weet er wel wat van, maar hoe werkt het nu precies? Hoeveel belasting moet worden betaalt over een schenking of over een erfenis? Tot welk bedrag geniet je van een vrijstelling?...
> lees verder


schenken foto.jpg

 

Kassa, 22 maart 2014

Hoe verzilver je de overwaarde van je huis?
Veel ouderen bezitten een eigen woning met veel overwaarde. Gemiddeld bedraagt de totale overwaarde van woningen in Nederland maar liefst € 500 miljard. Gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit met een gemiddelde overwaarde per huis van € 257.000, aldus Taskforce Verzilveren. Kun je die stenen omzetten in geld?
> lees verder

 

Lommerhuizen, 17 januari 2014

De eerste nieuwsbrief van 2014 is weer verzonden. Boordevol met handige tips en informatie.

De portemonnee
Het jaar 2014 is weer van start gegaan! Een nieuw jaar vol met nieuwe kansen en mogelijkheden! Veel mensen hebben nagedacht over hun goede voornemens. Veel van deze voornemens zullen de maand februari niet eens halen, maar sommigen kunnen levensbepalend zijn...
> lees verder

 


huis van geld.jpg


O.a. De Stentor, 23 november 2013

Overwaarde in klinkende munt 
Door strenge regels is het bijna niet meer mogelijk overwaarde van woningen te verzilveren. In januari gaat dat veranderen. (...) Het bedrijf Lommerhuizen komt in januari met een product waarbij een deel van de overwaarde wél in klinkende munt beschikbaar komt. Directeur Wim Bredewoud van Lommerhuizen is bijna rond met een pensioenfonds als financier. "In januari hebben we de financiele kracht en het verkoopnetwerk om landelijk actief te worden"...
> lees verder

 

De Hypo Adviseur Wim 3 bewerkt geschaald kleiner.jpg

De Hypotheek Adviseur, 30 augustus 2013

Hoe verzilver je overwaarde
De Taskforce Verzilveren zet stenen om in geld
Taskforce Verzilveren wil een oplossing zoeken voor een probleem waar veel ouderen tegenaan lopen: hoe kun je de overwaarde van je woning verzilveren om je pensioeninkomen te verbeteren en tegelijkertijd in je huis blijven wonen? Een van de partijen die verzocht is mee te denken in deze problematiek is Lommerhuizen. Een organisatie die particulieren ondersteunt in het verzilveren van de overwaard van hun woning. Directeur Wim Bredewoud vertelt welke mogelijkheid zij biedt...
> lees verder


Taskforce Verzilveren, 15 mei 2013

Intro film van de Taskforce Verzilveren.
"Nederlander is steenrijk, maar geldarm."
> lees verder


PERSBERICHT

Amersfoort, 15 mei 2013

Leden Taskforce Verzilveren overhandigen minister Blok eindrapport
Dinsdag 14 mei 2013 is het eindrapport door alle leden van de Taskforce Verzilveren aangeboden aan minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst. De Taskforce Verzilveren is tot stand gekomen uit een gezamenlijk initiatief van Vereniging Eigen en de Rijksoverheid om een oplossing te zoeken voor het probleem waar ouderen tegenaan lopen die hun overwaarde willen verzilveren terwijl zij kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving. 

Het Amersfoortse bedrijf Lommerhuizen is één van de deelnemende partijen van de Taskforce Verzilveren. In 2012 zijn zij benaderd door initiatiefnemer Vereniging Eigen Huis, omdat Lommerhuizen één van de weinigen is die een mogelijkheid biedt voor dit verzilverprobleem. De afgelopen maanden hebben zij zich, samen met de andere leden van de Taskforce Verzilveren, ingezet om een rapport inclusief concrete aanbevelingen te maken. Dit is op 14 mei jl. aangeboden aan minister Stef Blok.

Verzilveren
Het gaat om zo'n 300.000 huishoudens, waar men te maken heeft met een laag oudedagsinkomen terwijl er een flink vermogen in het huis zit. Ze willen niet graag verhuizen naar een huurappartement, zoals vaak wordt voorgesteld. Liever blijven ze wonen in hun huidige woonomgeving. En áls ze de woning al zouden willen verkopen, is het met de huidige huizenmarkt maar de vraag of dat binnen afzienbare tijd lukt. Ondertussen zitten ze iedere maand krap bij kas terwijl er veel geld in de stenen vastzit.

Lommerhuizen koopt een woning en verhuurt deze terug aan de voormalige woningbezitter en creëert op deze manier de mogelijkheid dat mensen hun overwaarde kunnen verzilveren. Dit terwijl zij kunnen blijven wonen in hun eigen woonomgeving.  Door de overwaarde vrij te maken kan bijvoorbeeld het inkomen aangevuld worden, een extra vakantie geboekt worden, de kinderen wat extra’s schenken of extra zorg ingekocht worden.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Lommerhuizen op 033-4656925 of info@lommerhuizen.nl.


BNR.nl, 14 mei 2013

Onbezorgde oude dag? Verzilver je huis!
Steenrijk maar zonder centen: dat is wat veel ouderen overkomt. Ze hebben een afbetaald huis, maar een klein pensioen. Steeds meer ouderen willen daarom geld uit hun huis halen om zorg in te kopen of hun pensioen aan te vullen. Ze willen simpelweg hun huis 'verzilveren'...
> lees verder


PERSBERICHT 

Amersfoort, 26 november 2012

Lommerhuizen benaderd voor Taskforce Verzilveren
Om een oplossing te zoeken voor de problemen waar ouderen tegen aan lopen, betreffende het verzilveren van de overwaarde van hun woning, hebben de overheid en Vereniging Eigen Huis Taskforce Verzilveren opgericht. Lommerhuizen is benaderd door Vereniging Eigen Huis en neemt deel aan dit initiatief.

Veel oudere woningbezitters hebben jaren geleden een woning gekocht met een lage hypotheek. Inmiddels is er veel overwaarde ontstaan. Voorheen was het mogelijk de overwaarde te gebruiken als pensioenvoorziening, maar de meeste banken zijn tegenwoordig terughoudend voor wat betreft het verstrekken van geld. Dit komt grotendeels door de kredietcrisis. Tegelijkertijd krimpen de pensioenen en stijgen de zorgkosten.

Ook de overheid heeft zich de problematiek voor de ouderen en het verzilveren van de overwaarde van hun woning gerealiseerd. Om die reden hebben de Rijksoverheid en Vereniging Eigen Huis, de belangenorganisatie voor woningbezitters, op 4 oktober 2012 de Taskforce Verzilveren opgericht. Taskforce Verzilveren bestaat uit een groep deskundigen en belanghebbenden die de financiële wensen van gepensioneerden in kaart brengt en nieuwe en bestaande mogelijkheden onderzoekt, hoe ouderen hun overwaarde contant kunnen maken. Lommerhuizen is hiervoor benaderd. Bij Lommerhuizen kunnen woningbezitters de overwaarde van de woning verzilveren, terwijl zij blijven wonen in hun huis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lommerhuizen: 033-465 69 25.


Vastgoedactueel.nl, 5 oktober 2012

Taskforce Verzilveren helpt bij cashen overwaarde
Oudere huizenbezitters hebben steeds vaker moeite om de overwaarde op hun huis te verzilveren om zorg te betalen of het pensioen aan te vullen. Het aantal aanbieders van de zogenaamde 'opeethypotheken' is de afgelopen jaren flink gedaald. Daarom heeft de overheid de Taskforce Verzilveren opgericht...
> lees verder


RTL.nl, 4 oktober 2012

Oudere kan overwaarde huis niet verzilveren

Oudere huizenbezitters hebben steefs vaker moeite om de overwaarde in hun huis te gebruiken om zorg te betalen of dalende pensioenen aan te vullen. Het aantal aanbiedersvan de zogenaamde opeethypotheken is de afgelopen jaren flink gedaald...
> lees verder


Volkskrant, 4 oktober 2012

Oudere kan waarde woning niet benutten
Oudere huizenbezitters hebbenvrijwel geen mogelijkheden de overwaarde in hun koopwoning te verzilveren, terwijl zij dat geld steeds vaker nodig hebben om zorg van te betalen en hun dalende pensioen aan te vullen. Het aantal aanbieders van 'opeethypotheken' is de laatste jaren drastisch gedaald...
> lees verder


Paultang.nl, 4 oktober 2012

Taskforce Verzilveren
De Taskforce Verzilveren is vandaag, 4 oktober van start gegaan. Het is een mooie start: voorpagina van de Volkskrant, een diepgaande bespreking van het werkprogramma met de deskundigen en een officiele aftrap met een ijzersterke minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies. De taskforce komt geen moment te laat. Op pensioen dreigt gekort te gaan worden en voor zorg lijken de eigen bijdragen omhoog te gaan...
> lees verder


Algemeen Dagblad, Geld & Recht zaterdag 5 november 2011

Verkopen en terughuren
1 - We hebben enkele jaren geleden onze huurwoning gekocht, maar nu we gepensioneerd zijn, is die te duur. Nu kunnen wij onze woning terugverkopen aan de woningbouwstichting, maar dan moeten wij binnen drie maanden de woning verlaten. Zijn er geen mogelijkheden toch in ons huis te blijven, waar we al meer dan veertig jaar wonen?> lees verder


Lommerhuizen op de 55+ Expo 26 t/m 30 oktober 2011

Onder de kreet 'Eet uw huis op!'
stond Lommerhuizen afgelopen week op de 55+ Expo in Ahoy te Rotterdam. Onder het genot van een kopje koffie en een stukje van ons marsepeinen huis, werden belangstellenden geïnformeerd over de diensten van Lommerhuizen. De interesse in Lommerhuizen was groot, het marsepeinen huis was verbazingwekkend, de koffie met marsepein verrukkelijk en de sfeer was uitstekend!
Voor een impressie... > klik hier


Ondernemend Amersfoort woensdag 6 april 2011

Lommerhuizen: wonen en genieten
AMERSFOORT - Veel Nederlanders hebben een woning met overwaarde. Overwaarde is het verschil tussen de prijs waarvoor een huis ooit is gekocht en de prijs die het huis vandaag zou opbrengen. En vaak gaat het om een aardig kapitaal. Maar wat heb je aan kapitaal als je er niet bij kunt, dan valt er weinig te genieten. Het inspireerde Wim Bredewoud tot de oprichting van Lommerhuizen...
> lees verder


Algemeen Dagblad Amersfoort zaterdag 12 maart 2011

Huis verkopen en weer huren Lommerhuizen keert de overwaarde woning direct uit
AMERSFOORT - Woningbezitters in financiële nood kunnen bij vastgoedbedrijf Lommerhuizen hun huis verkopen en weer huren, waarbij ze de overwaarde van hun woning direct krijgen uitgekeerd...
> lees verderAmersfoort Nu vrijdag 18 februari 2011

Lommerhuizen verhuurt aangekocht huis terug
AMERSFOORT - Onder de naam 'Zorgeloos Genieten' biedt het Amersfoortse vastgoedbedrijf Lommerhuizen een nieuwe dienst die mensen in staat stelt de overwaarde van hun woning direct om te zetten in geld zonder daarvoor te hoeven verhuizen...
> lees verder


De Hypo Adviseur tekst gesneden geschaald kleiner.jpg

home  |  aanvraag nieuwsbrief  |  contact  |  disclaimer