Medische aanpassing

Wanneer u medische verbeteringen of aanpassingen aan uw woning wenst kan dit door Lommerhuizen worden geregeld. Deze verbeteringen en/of aanpassingen komen voor uw rekening. Bij een medische oorzaak is vaak wel een subsidie van de gemeente mogelijk. Lommerhuizen kan u ook deze aanvraag uit handen nemen.

Wilt u een verzoek tot woningverbetering of -aanpassing indienen?
Neemt u dan telefonisch of via email contact met ons op, of vul ons onderstaande formulier in. Ons telefoonnummer is 033 465 69 25. Het emailadres van Lommerhuizen is info@lommerhuizen.nl.

Klantnummer (indien bekend)
Aanspreektitel:  De heer Mevrouw 
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Adres/nummer
Postcode/Plaats
E-mailadres
Telefoon
Omschrijving verzoek
Voorkeur dagdelen (eerste optie)
Voorkeur dagdelen (tweede optie)
 


home  |  aanvraag nieuwsbrief  |  contact  |  disclaimer