Aanvraag formulier

U heeft aangeven direct in aanmerking te willen komen voor de diensten van Lommerhuizen. Vriendelijk verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen waarna één van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u op zal nemen. Wilt u liever telefonisch contact met één van onze medewerkers? Belt u dan met 033 – 465 69 25

Aanspreektitel:  De heer Mevrouw 
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Tweede aanvrager:  JA NEE 
Adres/nummer
Postcode/Plaats
E-mailadres
Telefoon
Onderstaande velden zijn niet verplicht in te vullen  
Geschatte vrije verkoopwaarde van uw woning: € 
WOZ-waarde van uw woning: € 
Uw resterende hypotheekschuld: € 
Hoogte van uw overige leningen: € 
Geschat achterstallig onderhoud van uw woning: € 
Uw bruto jaarinkomen: € 
Uw maandelijkse vaste lasten: € 
Gewenst aantal maanden vrij wonen:  
Gewenste eigen bijdrage: € 
Hoe bent u bij Lommerhuizen terecht gekomen?
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de producten van Lommerhuizen? Klik dan hier om de brochure van Lommerhuizen aan te vragen.

home  |  aanvraag nieuwsbrief  |  contact  |  disclaimer